Phí dịch vụ

Tôi có thể nâng cấp gói đăng ký không ?

Chắc chắn rồi.