Đám mây Doanh nghiệp

Đám mây Doanh nghiệp là gì ?

Phiên bản Đám mây Doanh nghiệp có tính năng tương tự Phiên bản AppTeng Cloud Cá nhân. Điểm khác biệt là nó chạy trên Tên miền của Doanh nghiệp. Giám đốc Doanh nghiệp cũng bao gồm toàn quyền quản lý hệ thống: Cấp quyền, Tạo tài khoản, Phân phối dung lượng, Tuỳ chỉnh Logo Màu sắc Doanh nghiệp trên nền tảng….và nhiều tính năng hơn nữa.

Làm thế nào để bắt đầu ?

Bạn có thể bắt đầu đăng ký Đám mây cho Doanh nghiệp của bạn tại đây: https://apptengplus.com/cart.php?gid=13

Đám mây Doanh nghiệp có những lợi ích gì ?

Vui lòng xem thêm các tính năng của Đám mây Doanh nghiệp tại đây: https://teng.vn/tinh-nang-dam-may-doanh-nghiep/

Có ứng dụng di động riêng cho Đám mây Doanh nghiệp không ?

Có, gói đăng ký của bạn đã bao gồm Ứng dụng di động Android riêng với Tên ứng dụng riêng của bạn. Ví dụ: ABC Cloud

Với ứng dụng di động iOS, bạn sẽ cần đăng ký Tài khoản Nhà phát triển Doanh nghiệp với Apple Store. Để đăng ký vui lòng truy cập tham khảo tại đây: https://appteng.vn/tai-khoan-nha-phat-trien-apple-store-danh-cho-doanh-nghiep/