Sửa lỗi

  • Tải tất cả các tệp và thư mục con cho liên kết có thể chia sẻ, bất kể chúng được lồng sâu đến mức nào.
  • Khắc phục sự cố màu biên tập xuất hiện trên trình duyệt EDGE.
  • Cho phép cài đặt cài đặt “Dung lượng có sẵn” của người dùng thành “không giới hạn” nếu sử dụng gói Không giới hạn.
  • Khắc phục một số vấn đề với Quảng cáo.
  • Sửa một số vấn đề trực quan với lưới tệp trên một vài kích thước màn hình rất cụ thể.
  • Ẩn nút “nâng cấp lưu trữ”, nếu thanh toán bị tắt trong cài đặt (cho Đám mây Doanh nghiệp)