Sửa lỗi

  • Tính dung lượng các tệp tin rác hướng tới tổng dung lượng sử dụng của người dùng.
  • Tìm kiếm các tập tin và thư mục bất kể độ sâu như thế nào.
  • Khôi phục đúng tất cả nội dung thư mục từ thùng rác.
  • Khắc phục sự cố với URL Paypal đôi khi được sử dụng ngay cả khi chế độ trực tiếp Paypal được bật.
  • Khắc phục sự cố với trình xem trước trực tiếp của trình chỉnh sửa ngoại hình đôi khi không hoạt động khi trang web được lưu trữ trên tên miền phụ.