Các tính năng mới

 • Các thư mục được xem qua liên kết có thể chia sẻ bây giờ sẽ có giao diện giống như trang chính.
 • Tài liệu Bảng tính, Powerpoint và Word hiện có thể được xem trước.
 • Mô tả bây giờ có thể được thêm vào các tập tin và thư mục tải lên.
 • Đã thêm Backblaze như một tùy chọn lưu trữ.

Cải tiến

 • Hình thu nhỏ bây giờ sẽ được tạo khi tải lên hình ảnh lớn.
 • Điểm cuối phương thức lưu trữ Amazon S3 hiện có thể được thay đổi thông qua trang cài đặt.
 • Cập nhật thiết kế trang đăng ký.
 • Bây giờ các tệp được gắn dấu sao sẽ có biểu tượng ngôi sao được thêm vào trong chế độ xem danh sách.
 • Thông báo thông báo có chứa các biến có thể được dịch.
 • Xem trước PDF và mp3 / mp4 không còn có các nút tải xuống trình duyệt gốc.
 • Hộp thoại “Di chuyển các mục” hiện cho phép di chuyển các tệp và thư mục vào root.

Sửa lỗi

 • Đã sửa lỗi đôi khi PayPal không đồng bộ hóa.
 • Thông báo xác nhận đã sửa lỗi.
 • Các thư mục trống bây giờ sẽ được tạo đúng trong tệp .zip khi tải xuống các thư mục.
 • Bảng điều khiển tải lên bây giờ sẽ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi màu sắc được thực hiện thông qua trình chỉnh sửa giao diện.
 • Các thư mục được tải lên thư mục con giờ đây sẽ được chia sẻ chính xác với người dùng có quyền truy cập vào thư mục cấp 1.
 • Thứ tự sắp xếp sẽ được giữ nguyên khi có nhiều tệp được tải thông qua cuộn.
 • Xem trước PDF bây giờ sẽ hoạt động đúng trên Edge và hầu hết các trình duyệt di động.
 • Đăng ký người dùng trong khu vực quản trị bây giờ sẽ có thể tìm kiếm.