Ngày 12 tháng 5 năm 2016 – Phiên bản 1.7

  • Thư mục gốc bây giờ sẽ hiển thị các thư mục con của nó trong bảng điều khiển.
  • Đã khắc phục sự cố với các tệp có mật khẩu có thể tải xuống mà không có nó.
  • Đã khắc phục sự cố với các tệp có phần mở rộng gấp đôi khi tải xuống.
  • Đã sửa một số vấn đề hiển thị trong khu vực quản trị xảy ra trên firefox.
  • Đã sửa lỗi chia sẻ không hoạt động đúng.
  • Đã khắc phục sự cố với một số cài đặt không lưu đúng cách trong khu vực quản trị.
  • Đã khắc phục sự cố với trang cài đặt không hoạt động đúng nếu sử dụng s3 để lưu trữ tệp.
  • Đã sửa lỗi tiền tố cơ sở dữ liệu không hoạt động chính xác trong khi cài đặt.