• Đã triển khai trình cài đặt mới sẽ cố gắng tự động sửa một số sự cố máy chủ phổ biến.
  • Nhấn và giữ vào hình thu nhỏ tập tin bây giờ sẽ mở menu ngữ cảnh tập tin trên màn hình cảm ứng.
  • Nhấn đúp vào hình thu nhỏ tập tin bây giờ sẽ mở xem trước tập tin trên màn hình cảm ứng.
  • Thông tin xác thực lưu trữ thư và đám mây hiện có thể được nhập trực tiếp trong khu vực quản trị> trang cài đặt.
  • Không gian tối đa của gói miễn phí giờ sẽ được phản ánh chính xác trong phương thức nâng cấp.
  • Chức năng sao chép liên kết bây giờ sẽ hoạt động đúng trên firefox.
  • Đã khắc phục sự cố trong đó việc đổi tên thư mục sẽ không phản ánh đúng cách các mẩu thư mục con.
  • Đã khắc phục sự cố trong đó người dùng không đăng nhập không thể tải xuống các thư mục thông qua liên kết chia sẻ.
  • Đã sửa lỗi avatar không được thay đổi kích thước đúng trong bảng người dùng khu vực quản trị.