• Đã khắc phục sự cố với các hộp thoại không hoạt động trên iOS và một số phiên bản mac đúng cách.
  • Đã sửa một số vấn đề với khả năng đáp ứng phương thức nâng cấp.
  • Đã khắc phục sự cố với bảng điều khiển tải lên bị cắt nếu tải lên nhiều tệp cùng một lúc.
  • Đã khắc phục sự cố trong đó tài khoản không phải quản trị viên không thể xóa tệp khỏi thùng rác đúng cách.
  • Đã khắc phục sự cố với chế độ cài đặt người dùng không hoạt động khi ở trong khu vực quản trị.
  • Đã khắc phục sự cố với các trường tên và họ được trộn lẫn trong trang người dùng khu vực quản trị.