Sửa lỗi

  • Không hủy tải lên nếu tải lên mới được thêm trong khi tải lên cũ vẫn còn hoạt động.
  • Làm mới danh sách người dùng trong khu vực quản trị sau khi một trong những người dùng được cập nhật.
  • Xóa tập tin đúng cách khỏi đĩa khi xoá vĩnh viễn từ Thùng rác.
  • Sửa các bộ lọc tìm kiếm liên kết đến trang 404.

Cải tiến

  • Cải thiện bố cục trang nâng cấp trên thiết bị di động.

Các tính năng mới

  • Đã thêm trang “tệp” trong khu vực quản trị để kiểm tra và xóa các tệp / thư mục.